Juvelierizstrādājumu veikals / ražotne

Vidū gaisa, vidū lauka

Cena:

19.00

<

Vidū gaisa, vidū lauka

>
  • SVARS - 3.9g

                            Vidū gaisa, vidū lauka, vidū jūras uz akmeņa.

                                                     Es redzēju jūriņā
                                                     Uz akmeņa uguntiņu:
                                                     Tur žāvēja Jūras māte
                                                     Savu zeltu sudrabiņu.

                                                     Agri lec saulīte
                                                     Lieldienas rītiņu:
                                                     Pats Dieviņš staigāja
                                                     Pa zaļu zālīti.

Rota veidota izmantojot vairākus latvju rakstu motīvus no Kurzemes un Zemgales etnogrāfiskā mantojuma. Kopumā tā ir pasaule ar spēcīgu centru šeit un tagad, ar iezīmētu vertikālo trīs dalījumu un, līmeniski skatot, tulkojama arī kā atvērtība kreisās un labās puses nozīmēm – no radošās intuīcijas līdz sekmīgai praktiskajai darbībai. Tā ir vairākos līmeņos izvērsta Dieva laistā Pasaule – pavasara plaukumā, kuplumā un skaistumā.
Pilnvērtīgas dzīvošanas zīme. Paceļ fizisko enerģiju no zemes augstākos līmeņos. To simbolizē trīs galvenās enerģētiski nozīmīgās saulītes – vidū gaisa, vidū lauka, vidū jūras uz akmeņa. Veselības un spēka zīme. Sakārto enerģijas, veicina to apriti organismā, stiprina fizisko un mentālo spēku.

Jūsu Valdis Celms

 

Rota tiek pasniegta kopā ar skaisti noformētu aprakstu,    padarot to par lielisku dāvanu!