Juvelierizstrādājumu veikals / ražotne

Pērkona un Laimas krusts

Cena:

28.00

<

Pērkona un Laimas krusts

>
  • SVARS - 7.4g
  • IZMĒRS - 30mm

                                      Pērkona un Laimas krusts.
 
                                           Danco Dievs ar Pērkoni,
                                           Es ar savu bāleliņu;
                                           Pērkoņam visa zeme,
                                           Man deviņi bāleliņi.

                                           Kas tī speidi, kas tī viz
                                           Augstajā kalneņā?
                                           Maņ Laimeņa krūni kola
                                           Iz palāka akmisteņa.

Rotas pamatā ir viena no baltu kultūrā, jau 12. gs. sagšās sastopamajām zarotā Ugunskrusta zīmēm. Tā ir mūžam aktīvas enerģijas zīme, kuras pamatforma pazīstama visā pasaulē ar nozīmi-saistīts ar labo. Zīme simbolizē Sauli, uguni, kustību, rotāciju, dinamiku - dzīvību un darbību. Latviešiem pazīstams arī kā Pērkona un Laimas krusts. Krustiņš vidū norāda uz visa sākotni Dievā un izpaušanos Māras pasaulē caur Pērkona un Laimas likumsakarībām. Pēc Dieva likumiem Pērkons pārvalda zemi un visu pasauli. Laima – cilvēku likteņus. Zīmes sazarotie zari ir kā antenas, kas uztver kosmisko enerģiju un dalās ar to sabiedrībā. Tās ir mazākas vienības, kas apvienojas kopīgam mērķim, lai taptu lielākas un stiprākas.
Tā ir kopības, saderības un sadarbības zīme - Laimas un Pērkona spēka zīme. Zīme nobriedušai personībai.
Veicina vienotības un latviešu (baltu) savstarpējās piederības apziņu. Stiprina dzīvotgribu un paļāvību saviem spēkiem.
Mudina uz individuālo un kopīgo mērķu apzināšanos un latvisko dzīvesziņas vērtību apguvi.

Šajā rotā zīme ir ievietota aplī. Aplis ir pasaules veseluma un bezgalības zīme - robeža starp iekšpusi un ārpusi, starp savējo un svešo, starp drošību un nedrošību. Aplis sargā un saudzē. Aplī kustība tiek virzīta iekšējai attīstībai un izaugsmei. enerģijas uzkrāšanai,un spēka vairošanai.

Jūsu Valdis Celms

 

Rota tiek pasniegta kopā ar skaisti noformētu aprakstu,    padarot to par lielisku dāvanu!